BioPoly® RS Trochlea

115-5101 15mm BioPoly® RS Trochlea Implant (Standard)

115-5102 15mm BioPoly® RS Trochlea Implant (Shallow)

115-5103 15mm BioPoly® RS Trochlea Implant (Dysplasia)

115-5104 20mm BioPoly® RS Trochlea Implant (Standard)

115-5105 20mm BioPoly® RS Trochlea Implant (Shallow)

115-5106 20mm BioPoly® RS Trochlea Implant (Dysplasia)

Product Information